Bildspel

Bildspel i Power Point finns i några olika utföranden och har sin största användbarhet om man vill visa för flera personer samtidigt.

Man kan även välja hur visningen skall ske. Helt manuellt vid musklickning eller halvautomatiskt med musklickning till den plats man vill visa och sen låta bilderna visas automatiskt med 7 sekunders intervall.

En Engelsk utgåva finns också.

Ange artikelnumret vid din beställning. Till beställningssidanMuskeldatabas på CD-ROM för PC i form av bildspel.

Drygt 150 muskler, 127 stycken är avbildade,

alla med beskrivande text om:

Infästningar – funktion – form – innervering – träning.

Till vissa muskler anges också synergister och antagonister.

Artikel nr: 1102 = Manuell vid musklick  ·

Pris: 250:- + moms och porto.


 Muskeldatabas på CD-ROM för PC i form av bildspel.

103 muskler är avbildade.

Muskelnamnen på svenska och stor bild,
ingen beskrivande text i övrigt.

Finns i både halvautomatisk och manuell version.

Mycket lämpligt för lärarledd undervisning.

Artikel nr: 1201 = Halvautomatisk  ·

Artikel nr: 1202 = Manuell vid musklick  ·

Pris: 250:- + moms och porto.Muskeldatabas på CD-ROM för PC i form av bildspel.

103 muskler är avbildade.

Muskelnamnen på latin och stor bild,
ingen beskrivande text i övrigt.

Finns i både halvautomatisk och manuell version.

Mycket lämplig för lärarledd undervisning.

Artikel nr: 1301 = Halvautomatisk  ·

Artikel nr: 1302 = Manuell vid musklick  ·

Pris: 250:- + moms och porto. 

 


Muscledatabase on CD-ROM for PC, shown as a slideshow.
103 muscles are illustrated.

Muscle names in Latin and other text in English.
Big illustrations, no descriptive text.

Show view in Power point, in semiautomatic or manual version.

Very suitable for education.

Article nr: 1401 = Semiautomatic  ·

Article nr: 1402 = Manual ·  

Price: 250 SEK + tax and postage rate.